Selecteer een pagina

PLEIN 1946, OOSTERBEEK

Levensloopbestendig wonen in het dorpshart

INTRODUCTIE

In de opdracht van de eigenaar René Hazeleger is door Nexit architecten uit Arnhem een plan ontworpen voor Plein 1946 in Oosterbeek. Het oude postkantoor maakt in dit plan plaats voor een nieuw gebouw. Dit nieuwe plan zorgt ervoor dat het centrum van Oosterbeek weer het ‘Hart van Oosterbeek’ kan worden. Om dit te bereiken is een concept ontwikkeld waarbij een goede openbare ruimte wordt gecombineerd met een aantrekkelijke ‘plint’ van winkels, horeca of dienstverlening op de begane grond. Dit programma wordt gecombineerd met de ontwikkeling van appartementen. In deze opzet zijn dit in totaal 30 appartementen, variërend in grootte en oriëntatie. De gemeente denkt na over het woningbouwprogramma voor de komende jaren en komt binnenkort met een woonvisie. Zonder het volume te vergroten kunnen er wellicht meer en kleinere appartementen worden gerealiseerd. Ieder woningbouwprogramma zal echter in balans moeten zijn met het aanbod aan parkeerplaatsen. Door de gemeente is nog geen parkeernorm vastgesteld. Het wenselijk aantal te realiseren parkeerplaatsen is mede afhankelijk van de parkeernorm die de gemeente stelt. Het aantal in deze rapportage is nu afgestemd op het aanbod van 30 appartementen door 31 parkeerplaatsen te realiseren in een parkeerkelder in combinatie met de realisatie van voldoende parkeerplaatsen in de omgeving. De parkeerplaatsen in de kelder zijn bestemd voor de toekomstige bewoners. De parkeerplaatsen in de omgeving zijn voor bezoekers en voor de klanten van de overige functies, waaronder de winkels in de omgeving. 

PROCES

Voor het invullen van het defi nitieve woningbouwprogramma blijven we in overleg met de gemeente. Dat geldt ook voor het waarborgen van voldoende parkeerruimte in de omgeving. Het plan zoals dat nu voorligt is het resultaat van een uitgebreide en zorgvuldige ontwerpstudie en intensief overleg met omwonenden en betrokkenen. voormalige postkantoor geschikt is te maken voor een nieuwe invulling. Het oorspronkelijke idee was om het huidige pand dat uiterlijk nog de kenmerken heeft van het voormalige postkantoor in vorm en functie aan te passen aan de huidige tijd. Daarbij werd al snel duidelijk dat een gezonde exploitatie en verhuur van het huidige gebouw (met meer dan 1100 m2 commerciële ruimte) met winkels of horeca niet meer realistisch is in deze tijd. In de gemeente Renkum en ook in Oosterbeek hebben we te maken met structurele leegstand. De detailhandel heeft het overal moeilijk door de snelle en onvermijdelijk opkomst van het winkelen via internet. Recent zijn ketens als Intertoys en CoolCat failliet gegaan of sterk afgeslankt. De Blokker draait enorme verliezen en is recent overgenomen. In totaal staat 6,5 % van de winkels in Nederland leeg en ook Oosterbeek kampt met structurele leegstand.

OMGEVING

Naast Plein 1946 staan voorheen prominent panden als de voormalige galerie De Glorie (later Juwelier Helldorfer) aan de Utrechtseweg 184 en Rivièra Maison (Utrechtseweg 186) al langere tijd geheel of gedeeltelijk leeg. Sommige panden worden ingevuld met tijdelijke verhuur. De lijst met leegstaande panden is nog veel langer te maken. Panden die leeg komen te staan en weer worden verhuurd houden deze functie meestal niet lang. De omloopsnelheid is hoog. Een hernieuwde invulling met detailhandel, horeca of een andere commerciële functie voor Plein 1946 is dan ook niet aan de orde. Het huidige pand is daarvoor niet meer geschikt. Het gebouw is door z’n opzet en constructie ook niet geschikt te maken voor bewoning. Een nieuwe transformatie tot appartementen is na de ingrijpende verbouwing van 2009 geen realistische optie. De gemeente zet in op het concentreren van voorzieningen op deze locatie. Het vertalen van deze visie op Plein 1946 kan niet met het huidige gebouw. Het vergt een gebouw dat aansluit op de huidige eisen en wensen van detailhandel en horeca. Met het nieuwe plan komen we aan deze wens van de gemeente tegemoet.

MONUMENT

Het gebouw heeft in z’n verschijningsvorm nog kenmerken van het voormalige postkantoor. De hoofdvorm en de materialisering van het exterieur maken het gebouw nog herkenbaar als het voormalige postkantoor. Door de eerdere verbouwing in 2009 zijn zowel het interieur als het exterieur ingrijpend gewijzigd. In die vorm is het pand door de RCE beoordeeld in 2010. Van een monumentale waarde is volgens de REC geen sprake meer. Om in aanmerking te kunnen komen voor een monumentale status is volgens een vastgestelde beoordelingsmethode een score van 23 punten noodzakelijk. De score in 2010 was 6 punten. Een registratie als gemeentelijk of rijksmonument is dan ook niet haalbaar en op dit moment zeker niet aan de orde. Er is in ons planproces, in eerste instantie, wel gezocht naar een relatie met het huidige gebouw. Een eerder plan ging nog uit het behoud van een deel van het gebouw. De ruimte waar tot voor kort een kapper was gevestigd werd behouden. Dit leidde tot een onevenwichtig geheel waarbij kansen om te komen tot een nieuw en interessant winkelhart met een hoogwaardige kwalitatieve openbare ruimte gemist zouden worden. Daarom is uiteindelijk besloten om te kiezen voor een volledig nieuw plan met nieuwe toekomstbestendige kansen en een hoogwaardige architectuur.

OVERLEG

Dit plan met oorspronkelijk in totaal 32 appartementen en een beperkte ruimte voor commerciële functies op de begane grond is besproken met omwonenden en andere betrokkenen. In totaal zijn er drie informatieavonden geweest op 4 februari, 18 februari en 7 maart 2019. Bij de eerste bijeenkomst op 4 februari zijn de ondernemers uit de omgeving en de raadsleden geïnformeerd. Bij de tweede bijeenkomst op 18 februari zijn de direct omwonenden geïnformeerd. In reactie op deze eerste twee avonden is de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw aangepast. De omgeving hecht sterk aan de parkeerplaatsen direct voor de winkels. De parkeerplaatsen in de Weverstraat en de Poststraat bleven al gehandhaafd, maar in reactie op opmerkingen van de omwonenden zijn de parkeerplaatsen in de Van Toulon van der Koogweg weer teruggebracht in het plan. De ‘gestoken’ parkeerplaatsen zijn daarbij wel vervangen door parkeerplaatsen langs de weg. Overige wijzigingen zijn niet doorgevoerd in afwachting van het overleg op 7 maart. Op 7 maart is het plan gepresenteerd tijdens een drukbezochte avond georganiseerd door het Dorpsplatform Oosterbeek. Meer dan 100 mensen waren bij de bijeenkomst aanwezig.

VERVOLG

Met dit aangepaste plan denken we een goede en maatschappelijk verantwoorde bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het ‘Hart van Oosterbeek’. De reacties die tijdens de diverse bijeenkomsten zijn geuit hebben we serieus willen nemen. Dit heeft geleid tot de diverse weloverwogen aanpassingen waarmee we tegemoet willen komen aan deze reacties. De vragen en wensen zijn afgewogen tegen de mogelijkheden die plek biedt en die de ontwikkelaar ter beschikking staan. Het voormalige postkantoor kan op deze wijze worden vervangen door een interessant en toekomstbestendig nieuw gebouw met een gevarieerd programma dat een nieuwe, moderne laag toevoegt aan de ontwikkeling van Oosterbeek. Iedere tijd vraagt zijn eigen vorm en taal en met dit gebouw kan daar op deze plek aan tegemoet worden gekomen. Het huidige gebouw maakt plaats voor een bijzonder eigentijds gebouw waarin aantrekkelijke winkels met energie neutraal wonen worden gecombineerd.

neem contact op

Heeft u vragen over de bouw van  Plein 1946 of iets dat te maken heeft met Plein 1946? Aarzel niet en mail naar nieuwbouw@plein46.nl wij doen ons best zo snel mogelijk op uw berciht terug te komen. Alvorens dank voor uw begrip. Download voor meer informatie het pdf bestand hieronder.

ONTWERP EN ARTIST IMPRESSIONS MADY BY NEXIT ARCHITECTEN

Nexit Architecten
Kleine Campus
Statenlaan 8
6828 WE Arnhem
The Netherlands

www.nexitarchitecten.nl

WEBDESIGN BY PLAN B DESIGN. FOTOGRAFIE, WEBDESIGN EN ONLINE MARKETING

Plan B Design
Utrechtseweg 149
6871 DS Renkum
Gelderland (NL)

www.planbdesign.nl